Foreningens navn er Æ KLITDRUER


Formål: Formålet med vinklubben "Æ Klitdruer" er at give medlemmerne mulighed for at få kend-skab til så mange forskellige vine som muligt til en rimelig pris og under hyggelige omstændig-heder. Du vil blandt andet få kendskab til vines historie, dyrkning og produktionsmetoder


Medlemsskab: Foreningen er åben for alle over 21 år, der vil indordne sig under foreningens ved-tægter. Det koster kr. 100,- at blive medlem af vinklubben og derefter kr. 100,- i årlig kontingent. Vi bestræber os på at afholde mellem fire og seks vinarrangementer om året samt en årlig cykeltur. Vi smager typisk på 8-10 vine og får dertil tre retter mad. Det koster kr. 250,- for medlemmer og kr. 300,- for ikke medlemmer pr. arrangement. Der kan dog være særlige aftener, hvor prisen er højere.  
Der vil på selve aftenen være mulighed for at købe de smagte vine til fordelagtige priser.